نیازمندیهای نیروی انسانی


نیازمندیهای نیروی انسانی
عنوان شغل توضیحات آدرس تلفن ارسال درخواست
کارشناس فروش کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – MBA گرایش بازاریابی و صنایع شرق تهران 77355555 داخلی 407 ارسال درخواست
کارشناس صادرات کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – MBA گرایش بازاریابی و صنایع شرق تهران 77355555 داخلی 407 ارسال درخواست
کارشناس تکوین محصول لیسانس و یا ارشد مهندسی صنایع مسلط به opc دارای 2سال سابقه کار شرق تهران 77355555 داخلی 407 ارسال درخواست
کارشناس منابع انسانی لیسانس یا ارشد مدیریت منابع انسانی ،آموزش ،3 سال سابقه کار شرق تهران 77355555 داخلی 407 ارسال درخواست
کارشناس خرید خارجی لیسانس و یا ارشد مدیریت بازرگانی ،مسلط به زبان انگلیسی ،3 سال سابقه کار شرق تهران 77355555 داخلی 407 ارسال درخواست
کارشناس آموزش/ لیسانس برنامه ریزی آموزشی و یا فوق لیسانس مدیریت آموزش مسلط به فرایندهای آموزش و آشنا به ISO10015 و مدل پاتریک با دو سال سابقه کار مرتبط شرق تهران 77355555 داخلی 405 ارسال درخواست
تزریق کار پلاستیک/ دیپلم مکانیک یا ماشین ابزار / آقا توانایی کار در شیفت شب ترجیحا آشنا با تعمیرات دستگاه های تزریق شرق تهران 77355555 داخلی 407 ارسال درخواست
کارشناس برنامه ریزی تولید / لیسانس صنایع گرایش تولید و یا لیسانس مدیریت صنعتی مسلط به زمان سنجی و روش های ارزیابی کار در زمان با 5 سال سابقه کار مرتبط شرق تهران 77355555 داخلی 407 ارسال درخواست