خط مشی

مأموریت :
 طراحی و تولید گروه محصولات جدید سازگار با محیط زیست در حوزه های امنیت، انرژی و آسایش خانه های مسکونی و یکپارچه سازی هوشمند آنها.

چشم انداز : 
شرکت الکتروپیک در نظر دارد با افزایش چهار برابری ظرفیت منابع انسانی  و 60 درصدی بهره وری ، به شرکتی ملی در حوزه هوشمند سازی خانه ها تبدیل شود .
ارزش ها :

1- فرصت‌آفرینی در طبقات بازار و توسعه متناسب محصولات 5-  پیشگیری از مصدومیت و بیماری و ایجاد محیط ایمن
2- خوش قولی به ذینفعان 6- حفظ محیط زیست
3- تمرکز بر انجام کار فرآیندی و مسئولیت پذیری 7- رعايت مقررات و قوانين و الزامات مرتبط با فعالیت های سازمان
4- کارکنان توانمند و با انگیزه

استراتژی و خط مشی :
شرکت الکتروپیک با درک عوامل داخلی و خارجی ، نیازها و انتظارات ذینفعان ؛ جهت گیری ذیل را سرلوحه فرآیندهای سازمان قرار داده است :

1. استراتژی داخلی:
1-1. آماده¬سازی زیر ساخت¬های نرم افزاری و سخت افزاری جهت تحقق چشم انداز
1-2. کاهش تعداد عرضه کنندگان مواد اولیه استراتژیک با استفاده از انتقال دانش تولید مواد اولیه به داخل سازمان
1-3. افزایش سطح   شناخت سازمان از سیستم های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 

2. استراتژی محصول:
2-1. طراحی و تولید  محصولات جدید در گروه محصولات موجود در سبد کالایی شرکت 
2-2. طراحی و تولید گروه محصولات جدید طبق مأموریت  

3. استراتژی بازار:
3-1. بهبود تصویر برند سازمانی در ذهن کلیه مشتریان در طبقات مختلف و مناطق جغرافیایی
3-2. نفوذ در بازار شهرهای مرزی با هدف توسعه بازارهای صادراتی
شرکت الکتروپیک با افتخار به گذشته، اطمینان به حال و امید به آینده و تکیه بر سرمایه ارزشمند نیروی انسانی خود و رعایت اصولی همچون مدیریت دانش ،مدیریت تغییر ،مدیریت ریسک؛ اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه منطبق با استانداردهای                 بین المللی OHSAS18001:2007، ISO14001:2015، ISO9001:2015 نموده است .
در پایان هر سال طبق بندهای خط مشی، اهداف کیفی با مشارکت صاحبان فرآیند تدوین و پس از تصویب به صورت دوره ای پایش می گردد . مدیریت شرکت با اعتقاد كامل و عزمي راسخ از اين امر پشتيباني نموده و از يكايك همكاران شركت انتظار دارد تا جهت تأمين الزامات سیستم های مدیریت فوق و شكل گيري، نگهداري و بهبود مستمر آنها تمامي تلاشهاي خود را مبذول نمايند.
این سند پیرو نتایج حاصل از پایش دوره ای عوامل داخلی و خارجی و نیازها و انتظارات ذینفعان  بازنگری می گردد.