نیازمندیهای نیروی انسانی


نیازمندیهای نیروی انسانی
عنوان شغل توضیحات آدرس تلفن ارسال درخواست
سرپرست مالی و اداری مسلط به قوانین مالی ، کار و تامین اجتماعی / توانایی تهیه بیلان و گزارشات مالی و حسابداری شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
مسئول دفتر لیسانس یا فوق لیسانس صنایع / مسلط به ICDL شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس تعمیرات لیسانس برق یا الکترونیک / آشنایی با لوازم و تجهیزات مرتبط با تعمیرات بردها/ تسلط بر نقشه خوانی، تجزیه و تحلیل و عیب یابی مدارات و بردهای الکترونیکی شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس منابع انسانی لیسانس یا فوق لیسانس رشته های منابع انسانی ، مدیریت صنعتی ، صنایع/ حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس پشتیبانی سیستم جامع لیسانس صنایع یا مدیریت صنعتی / آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی و ERP شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس پشتیبانی نرم افزار لیسانس کامپیوتر (نرم افزار، سخت افزار یا IT) / آشنایی با طراحی فرآیندهای سیستم های نرم افزاری / مسلط به SQL شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس تحلیل نرم افزار لیسانس کامپیوتر یا صنایع / تسلط بر SQLSERVER و کوئری نویسی / دارای روحیه کار تیمی و دارای مشخصه SELF TRAINING/ تسلط بر نرم افزارهای MDX-DAX-MOBILE REPORT PUBLISHER – POWER BI – SSRS – SSAS – SSIS شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع / آشنایی با MRP ، ظرفیت سنجی و بالانس خطوط تولید / حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
تکنسین قالبسازی فوق دیپلم یا لیسانس مکانیک / آشنایی با نرم افزارهای SOLID ، AUTOCAD ، CATIA شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
تکنسین نت لیسانس الکترونیک یا مکاترونیک / مسلط به PLC / آقا شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
اپراتور SMD آقا / توانایی کار در شیفت شب / محدوده سنی 23 تا 32 سال و آشنا به قطعات الکترونیکی شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
مونتاژ کار دیپلم و یا فوق دیپلم الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر ، ریاضی ، علوم تجربی و علوم انسانی /آشنایی با مدارها و قطعات الکترونیکی شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست