نیازمندیهای نیروی انسانی


نیازمندیهای نیروی انسانی
عنوان شغل توضیحات آدرس تلفن ارسال درخواست
کارشناس ایمنی / سن 35 - 25 آشنایی با الزامات استاندارد ISO 14001 / تسلط با الزامات استاندارد OHSAS 18001 و ISO 45001 / تسلط بر قوانین و مقررات حوزه ایمنی و آیین نامه های حفاظت کار شرق تهران 77355555 داخلی 170- 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس الکترونیک / سن 35 - 25 آشنایی با Auto Cad ،solid ، Altium / توانایی طراحی برد الکترونیکی / ترسیم نقشه های الکترونیکی و تحلیل بردهای الکترونیکی شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس انفورماتیک / سن 35 - 25 تحلیل گر / دارای روحیه کار تیمی / آشنا به مهندسی شبکه و مفاهیم امنیت اطلاعات / مسلط به زبان برنامه نویسی شرق تهران 77355555 داخلی 170 - 171 - 172 ارسال درخواست
کارشناس حسابداری / سن 35 - 25 مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری / آشنا به قوانین مرتبط با حوزه کاری از قبیل مالیات ها، قانون تجارت،قانون کار و تامین اجتماعی و .. شرق تهران 77355555 داخلی 170- 171 - 172 ارسال درخواست
رییس حسابرسی / سن 40-30 مسلط به استانداردهای حسابرسی داخلی ، بین المللی ، استانداردهای حسابداری/مسلط به تجزیه وتحلیل صورت های مالی شرق تهران 77355555 داخلی 170- 171 -172 ارسال درخواست