نیازمندیهای نیروی انسانی


نیازمندیهای نیروی انسانی
عنوان شغل توضیحات آدرس تلفن ارسال درخواست
رییس برنامه ریزی تولید کارشناسی ارشدصنایع / 30 الی 45 سال /خانم یا آقا شرق تهران 77355555 داخلی 170-171 ارسال درخواست
کارشناس برنامه ریزی فروش کارشناسی و یا کارشناسی ارشد صنایع و مدیریت صنعتی / 27الی 35 سال / آشنا به فرایند برنامه ریزی فروش ، توانایی تحلیل بازار با 2 سال سابقه کار مرتبط شرق تهران 77355555 داخلی 170-171 ارسال درخواست
کارشناس فروش کارشناسی و یا کارشناسی ارشد رشته های مدیریت ، صنایع ، الکترونیک و مکانیک (خانم) /دارای روابط عمومی بالا و مهارت گرفتن سفارش خرید از مشتری – آشنا به همکاران سیستم دارای یکسال سابقه کار مرتبط شرق تهران 77355555 داخلی 170-171 ارسال درخواست
کارشناس خرید خارجی کارشناسی مدیریت بازرگانی و یا الکترونیک / 27 الی 35 سال / خانم یا آقا / مسلط به زبان انگلیسی ، آشنا به فرایند خرید خارجی ، با 1 سال سابقه کار مرتبط شرق تهران 77355555 داخلی 170-171 ارسال درخواست
کارشناس ممیزی کارشناسی صنایع / 27 الی 35 سال / خانم یا آقا / آشنایی با مدل های فرآیند و نحوه ارتباط آن ها آشنایی با استاندارد ها و الزامات استقرار یافته گواهی نامه دوره ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت شرق تهران 77355555 داخلی 170-171 ارسال درخواست
کارشناس حسابرسی کارشناسی حسابرسی / حسابداری /27 الی 35 سال / خانم یا آقا / آشنا به استانداردهای حسابرسی وتجزیه و تحلیل صورت های مالی و آشنا به نرم افزارهای حسابداری با حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط شرق تهران 77355555 داخلی 170-171 ارسال درخواست