افزایش گارانتی سه محصول الکتروپیک

افزایش گارانتی سه محصول الکتروپیک

افزایش گارانتی محصولات الکتروپیک

گارانتی سه محصول الکتروپیک، پنل دم دری رندا، گوشی صوتی 786 و قفل زنجیری مدل 671 ، از 36 ماه به 60  و 72 ماه ارتقاء یافت. به عبارت دیگر الکتروپیک 60ماه دو محصول پنل تصویری رندا و گوشی صوتی مدل 786 و 72ماه محصول قفل زنجیری خود را گارانتی می کند.

این تصمیم پس از بررسی کارشناسانه مهندسین شرکت و با توجه به آمار بسیار پایین خرابی های این دو محصول اتخاذ شد.

لازم به توضیح می باشد شرکت الکتروپیک در نظر دارد به زودی تمامی محصولات خود را از 36 ماه به 60 ماه گارانتی ارتقا دهد.