الکتروپیک پیشرو در ارائه خدمات

الکتروپیک پیشرو در ارائه خدمات

  • شرکت الکتروپیک محصولاتی که بر اثر رعد وبرق آسیب دیده باشد مشمول گارانتی قرار می دهد. 

  • به عبارتی دیگر اگر هریک از محصولات الکتروپیک در مدت دوران گارانتی، بر اثر رعد و برق دچار مشکل گردد، خدمات پس از فروش شرکت در تمام نقاط کشور بصورت گارانتی

  •  نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد.
    این گارانتی برای اولین بار در کشور در حوزه دربازکن های صوتی و تصویری توسط الکتروپیک در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان ارائه می گردد.