بازدید استاندار استان مرکزی از شرکت الکتروپیک

بازدید استاندار استان مرکزی از شرکت الکتروپیک

استاندار استان مرکزی، آقای آقازاده از خطوط تولید و مونتاژ شرکت الکتروپیک بازدید کرد.

در ادامه این بازدید ایشان با مدیرعامل شرکت، آقای مهرداد منصوری گرکانی در خصوص پروژه های آتی الکتروپیک در منطقه صنعتی استان مرکزی بحث و گفتگو کرد.

این بازدید در تاریخ 4 آبان ماه صورت پذیرفت.

منبع خبر: تاریخ درج:۱۳۹۸/۰۸/۰۴
«« بازگشت