بازدید تعدادی از هنرجویان الکترونیک هنرستان فنی پایگاه انقلاب

بازدید تعدادی از هنرجویان الکترونیک هنرستان فنی پایگاه انقلاب

این بازدید که با پیشنهاد  دبیران الکترونیک هنرستان برگزار شد؛ با استقبال مدیران شرکت مواجه شد. در مرحله اول این بازدید ابتدا منصوری، رئیس اداری و روابط عمومی، ضمن عرض خیرمقدم، تاریخچه و دستاوردهای شرکت الکتروپیک را برای میهمانان تشریح کرد و در ادامه عنبرستانی، رئیس واحد نگهداری و تعمیرات توضیحاتی در خصوص نحوه فعالیت شرکت ارائه نمود و سپس هنرجویان از خطوط مونتاژ و تولید شرکت بازدید کردند

منبع خبر: تاریخ درج:۱۳۹۷/۰۹/۰۷
«« بازگشت