بازدید تعدادی از هنرجویان هنرستان حضرت زینب (س)

بازدید تعدادی از هنرجویان هنرستان حضرت زینب (س)

این بازدید در تاریخ 2 بهمن ماه که با پیشنهاد  دبیران الکترونیک هنرستان برگزار شد؛ با استقبال مدیران شرکت مواجه شد. در مرحله اول این بازدید ابتدا منصوری، رئیس اداری و روابط عمومی، ضمن عرض خیرمقدم، تاریخچه و دستاوردهای شرکت الکتروپیک را برای میهمانان تشریح کرد و در ادامه عنبرستانی، رئیس واحد نگهداری و تعمیرات توضیحاتی در خصوص نحوه فعالیت شرکت ارائه نمود و سپس هنرجویان از خطوط مونتاژ و تولید شرکت بازدید کردند

منبع خبر: تاریخ درج:۱۳۹۷/۱۱/۰۳
«« بازگشت