بازدید مدیرکل فنی و حرفه ای استان تهران از شرکت الکتروپیک

بازدید مدیرکل فنی و حرفه ای استان تهران از شرکت الکتروپیک

در این بازدید ضمن معرفی آخرین دستاوردهای علمی شرکت در خصوص مهارت آموزی و انتقال دانش و تجربه واحدهای صنعتی و هنرستان های کشور و مشکلات موجود در این زمینه گفتگو شد.

این بازدید در تاریخ 3 شهریورماه صورت پذیرفت.

منبع خبر: تاریخ درج:۱۳۹۸/۰۶/۰۶
«« بازگشت