بازدید هنرجویان هنرستان امام خمینی (ره)

بازدید هنرجویان هنرستان امام خمینی (ره)

این بازدید که با پیشنهاد  دبیران الکترونیک هنرستان برگزار شد؛ با استقبال مدیران شرکت مواجه شد. در مرحله اول این بازدید ابتدا جعفرزاده ، کارشناس ایمنی، ضمن عرض خیرمقدم، مواردی در زمینه ایمنی  شرکت الکتروپیک را برای میهمانان تشریح کرد و در ادامه  هنرجویان از خطوط مونتاژ و تولید شرکت بازدید کردند.
این بازدید در تاریخ 15 بهمن ماه برگزار شد.

منبع خبر: تاریخ درج:۱۳۹۷/۱۱/۱۵
«« بازگشت