مراسم شروع سال

مراسم شروع سال

هیچ کس منتظر خواب تو نیست
که به پایان برسد
لحظه ها می آیند
سال ها می گذرند
و تو در قرن خودت می خوابی
هیچ پروازی نیست
برساند ما را به قطار دو هزار
و به قرن دگران
مگر انگیزه و عشق
مگر اندیشه و علم
مگر آیینه و صلح
و تقلی و تلاشمراسم شروع به کار سال 1397 با سخنرانی مدیر عامل شرکت برگزار گردید.

منبع خبر:روابط عمومی الکتروپیک تاریخ درج:۱۳۹۷/۰۱/۱۸
«« بازگشت