هفته نشاط در الکتروپیک

هفته نشاط در الکتروپیک

بمنظور ایجاد افزایش نشاط و سلامتی کارکنان، برنامه های تفریحی متنوعی در زمان استراحت پرسنل درنظر گرفته شد.

این برنامه ها شامل بازی هایی در راستای تقویت کار تیمی، افزایش دقت و تمرکز و مدیریت زمان و سرعت بود که در نهایت منجر به ایجاد هفته ای شاد به نام نشاطستان شد.

کارکنان الکتروپیک، هفته متفاوتی را پشت سر گذاشته و طبق نظرسنجی صورت گرفته، لبخند سرانه کارکنان در این هفته رشد چشمگیری داشته است که با توجه به استقبال کارکنان، برنامه های تفریحی دیگری در دستور کار واحد روابط عمومی قرار گرفت. 

منبع خبر: تاریخ درج:۱۳۹۸/۰۷/۱۵
«« بازگشت