پرداخت حدود یک میلیارد تومان پاداش به کارکنان در قالب نظام پیشنهادات

پرداخت حدود یک میلیارد تومان پاداش به کارکنان در قالب نظام پیشنهادات

به گزارش روابط عمومی الکتروپیک، از سال ۱۳۹۵ ساختاری جدید با نام "نظام پیشنهادات" با هدف از پیاده‌‌سازی این نظام، جاری کردن و استقرار "فرهنگ بهبود مستمر" و "کشف نقاط قابل‌بهبود" در تمامی لایه‌ها، فرآیندها و محصولات، وارد دایره فرآیندهای الکتروپیک شده است.

بررسی گزارش‌های پنج‌ساله نشان می‌دهد الکتروپیک در ۵ سال گذشته، در کنار محاسبه و پرداخت 722 میلیون تومان پاداش پیشنهاددهندگان، عددی بالغ بر ۲۱۳ میلیون تومان نیز به‌عنوان سهم عموم پرسنل از بهبود حاصل از پیشنهادات، بین کارکنان تقسیم و به حسابشان واریز شده است.

بیشترین پیشنهادهای تاییدشده، 
در میان واحدهای مختلف، مربوط به واحد "تولید" بوده و واحدهای "لجستیک و تامین" و "کنترل کیفیت" نیز مشارکت بالایی در این سیستم داشته‌اند.
 

منبع خبر: تاریخ درج:۱۴۰۰/۱۲/۲۲
«« بازگشت