0ماه
پشتیبانی قطعات
0ماه
ضمانت قفل زنجیری
0ماه
ضمانت صفحات رندا
0ماه
ضمانت محصولات صوتی
0ماه
ضمانت محصولات تصویری
الکتروپیک یوتاب کارو روجا

صفحه صوتی مدل 875

کلید مکانیکی

صفحه صوتی مدل طوس

کلید مکانیکی
سال 1364 کارمان را شروع کردیم؛ در کارگاهی کوچک در خیابان پیروزی تهران؛ اکنون پس از چهار دهه تداوم و استمرار، از پیشگامان تولید محصولاتی نظیر درب بازکن های صوتی و تصویری در ایران و خاورمیانه هستیم. در سال های اخیر با توجه به جایگاهمان در بازار، سبد محصولاتمان را گسترش داده ایم و طیفی ازمحصولات الکترونیک از جمله انواع سنسورهای ایمنی، سیستم های امنیتی و تجهیزات برقی را تولید و راهی بازار کرده ایم.