فرصت های شغلی

عنوان شغل توضیحات آدرس تلفن ارسال درخواست
کارشناس مهندسی صنایع - تهرانپارس- مترو فرهنگسرا 1564- داخلی 403 ارسال درخواست
کارشناس مهندسی مکانیک - تهرانپارس- مترو فرهنگسرا 1564- داخلی 403 ارسال درخواست
کارشناس مهندسی الکترونیک - تهرانپارس- مترو فرهنگسرا 1564- داخلی 403 ارسال درخواست
سایر - تهرانپارس- خیابان جشنواره 1564- داخلی 403 ارسال درخواست
کارشناس گرافیک - خیابان اتحاد 1564 ارسال درخواست
مونتاژ کار -- -- -- ارسال درخواست